ZUS kolejny raz umorzy niezapłacone składki. Pierwsza ustawa abolicyjna weszła w życie w 2013 r. Wówczas ZUS umorzył niezapłacone składki za 1999-2009 r. Projekt nowej ustawy abolicyjnej zakłada umorzenie wszystkich niezapłaconych składek ZUS za lata 1999-2018.

Żeby skorzystać z tej możliwości, przedsiębiorcy muszą złożyć odpowiedni wniosek. Będą mieli na to 2 lata. Składki ZUS będą umorzone każdemu, niezależnie od przyczyny powstania zaległości. Nowa ustawa wejdzie w życie 7 latach od poprzedniej abolicji. Okazuje się bowiem, że problem zadłużenia jest znacznie większy niż przypuszczano na początku.

ZUS poprzednią ustawę abolicyjną wprowadził w wyniku swojego błędu, przez które cierpiały małe przedsiębiorstwa. Było to wynikiem błędnie wydanej interpretacji dotyczące pracy nakładczej oraz związanych z nią możliwości opłacania niższych składek ZUS przez przedsiębiorców.

ZUS pozytywnie opiniował tzw. zbieg ubezpieczeń, dzięki czemu przedsiębiorcy mogli nie płacić składek. Następnie jednak wycofał się z wcześniejszych decyzji i kazał wypłacić zaległe składki.

Kwoty długu sięgały kilkudziesięciu tysięcy złotych. Małe firmy popadły w ogromne długi. Z tego względu ZUS zdecydował się na wprowadzenie abolicji. Nowa ustawa abolicyjna wynika z podobnego błędu.

Chodzi o błędne interpretacje pracy podejmowanej przez polskich przedsiębiorców za granicą. Najpierw ZUS stał na stanowisku, że taka praca nie musi wiązać się z opłacaniem składek, później żądał ich zwrotu. Sprawa trafiła do Rzecznika Przedsiębiorców, Adama Abramowicza, który postanowił interweniować i przygotował projekt ustawy abolicyjnej.

Zgodnie z projektem ustawy, z możliwości umorzenia niezapłaconej składki będzie mógł skorzystać każdy, kto prowadził pozarolniczą działalność w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r. Abolicja obejmie tylko przedsiębiorców, za pracowników trzeba będzie płacić.

 

Co obejmie umorzenie?

ubezpieczenia emerytalne,

ubezpieczenia rentowe,

ubezpieczenia wypadkowe,

ubezpieczenie zdrowotne,

Fundusz Pracy,

odsetki za zwłokę,

opłaty prolongacyjne,

koszty upomnienia,

opłaty dodatkowe,

koszty egzekucyjne.

 

Magdalena Bąk-Klich