Od 2019 r. obowiązują nowe zasady przekazywania sprawozdań i uchwał z nimi związanych do Urzędu Skarbowego, Krajowego Rejestru Sądowego i Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiany dotyczą zarówno przedsiębiorstw jak i stowarzyszeń oraz fundacji.

Jednostki wpisane do KRS w rejestrze przedsiębiorców mają najprostszą drogę do dopełnienia wszystkich obowiązków. Wystarczy, że wyślą one sprawozdanie do e-KRS w formie struktury danych w formacie xml. Powinno zawierać odpowiednie uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania za dany rok. Wysłane w ten sposób sprawozdanie zostanie przekazywane do szefa KAS i udostępniane urzędom skarbowym. Nie ma zatem obowiązku jak w latach wcześniejszych przekazywania sprawozdania do organów skarbowych.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku jednostek wpisanych do KRS w innym rejestrze niż rejestr przedsiębiorców. Chodzi między innymi o fundacje oraz stowarzyszenia które nie prowadzą działalności gospodarczej a utrzymują się ze składek członkowskich lub darowizn. Podmioty takie wysyłają do KRS sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej, jednak nie musi być to zrobione w formie struktury danych xml. Wystarczy na przykład przesłanie dokumentów w formie skanów sprawozdania.

Podatnicy CIT muszą dodatkowo złożyć sprawozdanie również do odpowiedniego urzędu skarbowego. Forma może być dowolna, również papierowa. Oznacza to, że jednostka wpisana do KRS w innym rejestrze niż rejestr przedsiębiorców i są podatnikami CIT  muszą złożyć sprawozdanie do dwóch organów – do KRS i do urzędu skarbowego.

Jeszcze inaczej wygląda sytuacja jednostek, które nie podlegają wpisowi do KRS. Mogą to być np. osoby fizyczne lub spółki cywilne osób fizycznych. Nie mają one obowiązku wysłania sprawozdania do KRS, muszą natomiast złożyć notę informującą o prowadzeniu pełnej rachunkowości lecz bez obowiązku sprawozdawczego w KRS.

Takie jednostki składają jednak sprawozdanie do szefa KAS w formie strukturyzowanej udostępnionej przez szefa KAS.

W przypadku spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej podmioty takie przekazują sprawozdanie do dwóch urzędów. Elektronicznie w formie ustrukturyzowanej do KRS oraz elektronicznie w formie ustrukturyzowanej do szefa KAS. W obu przypadku musza zatem korzystać z formy plików udostępnionych specjalnie do tego celu.

 

Marta Stępel