Kto może skorzystać z wniosku o zwolnienie z opłacania składek do ZUS, w ramach Tarczy 9.0 ?

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS, należy prowadzić działalności (na 31 marca 2021 r.) oznaczony  kodem PKD 2007 wymienionym w rozporządzeniu R.M. z dnia 16 kwietnia 2021 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie wsparcia gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii.

Żeby móc się starać o pomoc, należy spełnić  następujące warunki:

  • przychód z przeważającej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym składa wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.,
  • był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.,
  •  przekaże do 30 czerwca 2021 r. deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za okres, za który występuje o zwolnienie z opłacania składek, chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do ZUS do 30 czerwca 2021 r.

 

Fotografia: gov.pl