W związku z bardzo dużym zainteresowaniem rządowym programem Tarczy Antykryzysowej, zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Przypominamy również że każdy nasz klient uzyska niezbędną pomoc przy składaniu wniosków do ZUS!

 

 1. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą ale nie zatrudniam pracowników.  Z jakich zwolnień, mogę skorzystać przy zapłacie składek ZUS?
  Zwolnieniu podlegają wszystkie składki ZUS opłacane przez przedsiębiorcę.
  Warunkiem otrzymania pomocy jest:
  – złożenie wniosku
  – prowadzenie działalności przed 01.02.2020r
  – przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć
  kwoty 15 681 zł.
 2. A jak wygląda sytuacja z jednoosobową działalnością zatrudniającą pracowników?
  Limit przychodowy dotyczy tylko samozatrudnionych bez pracowników.
  W tym przypadku trzeba spełnić następujące warunki:
  – złożenie wniosku
  – prowadzenie działalności przed 01.02.2020r
  – zgłoszenie mniej niż 10 pracowników do ubezpieczeń społecznych, na dzień 29.02.2020
 3. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę na 1/4 etatu, czy mogę skorzystać ze zwolnienia składek ZUS?
  Zawarte umowy o pracę czy umowy zlecenia nie mają wpływu na prawo do skorzystania ze zwolnienia opłacania składek ZUS.
 4. Jeśli skorzystam z prawa do zwolnienia z opłacania składek do ZUS to czy po 3 miesiącach będę miała prawo do chorobowego?
  Tak. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli podlegały ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.
 5. Czy składki na ubezpieczenia społeczne, które na wniosek przedsiębiorcy podlegają zwolnieniu z opłacania do ZUS mogę zaliczyć w koszty działalności gospodarczej/lub odliczyć od dochodu?
  Odliczeniu lub zaliczeniu w koszty podlegają wyłącznie składki faktycznie zapłacone. Tym samym składki nieopłacone przez przedsiębiorcę za siebie lub osobę współpracującą z tytułu korzystania ze zwolnienia, nie podlegają odpowiednio:
  – społeczne – odliczeniu od dochodu, lub nie podlegają ujęciu w kosztach,
  – zdrowotne – odliczeniu od podatku,
  – Fundusz Pracy – nie podlegają ujęciu w kosztach.