12 lipca 2019 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę, która wprowadza program Bez PIT dla Młodych. Dzięki temu ponad 2 mln pracujących osób, poniżej 26. roku życia, nie będzie płacić PIT. Program ma pomóc im w starcie na rynku pracy.

Po podpisaniu ustawy przez prezydenta RP ulga wejdzie w życie 1 sierpnia 2019 r. i będzie mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r.

Zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 tysięcy 528 złotych. Odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej.

W 2019 r. limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ ulga będzie funkcjonować przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia.

Zwolnienie będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli zarobki przekroczą próg, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

W Ocenie Skutków Regulacji napisano, że w tym roku zmiana będzie kosztować sektor finansów publicznych 950 milionów złotych (476 milionów złotych budżet), a w kolejnych latach 2 miliardy 454 miliony złotych (1 miliard 316 milionów złotych budżet).

Tomasz Boboń

Żródło: www.mf.gov.pl