W  piątek Sejm uchwalił „pakiet dla Małych i Średnich Firm”. Jest to nowelizacja niektórych ustaw wprowadzająca ułatwienia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. To prawie 50 uproszczeń, dzięki którym w kieszeniach przedsiębiorców ma zostać przez 10 lat blisko 4 mld zł. To kolejne, po pakiecie 100 zmian dla firm oraz Konstytucji biznesu przepisy, które mają ułatwić życie polskim przedsiębiorcom. Pakiet skierowany jest głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Do najważniejszych zmian trzeba zaliczyć możliwość wliczenia pracy małżonka w koszt uzyskania przychodu czy jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do 5 mln zł. Dodatkowo zniesiono obowiązek okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników z najmniej wypadkowych branż

Inne ważne rozwiązania w ramach Pakietu MŚP to skrócenie ze 150 do 90 dni terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT czy status „małego podatnika” w PIT i CIT, który uzyskają firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie. Obecnie jest to 1,2 mln euro. Status „małego podatnika” daje prawo ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz do niższego opodatkowania.

Ustawa zakłada ponadto ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości czy leśnego) oraz umożliwienie składania ich drogą elektroniczną. Obecnie formularze są bardzo zróżnicowane – opracowują je samorządy, co jak wskazuje resort rozwoju, utrudnia przedsiębiorcom, posiadającym nieruchomości na terenie więcej niż jednej gminy, rozliczanie podatków należnych samorządom.

Przepisy przewidują też skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Obecnie obowiązek ten jest bezterminowy. A także zderegulowanie niektórych obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców, m.in. dot. okresu zawieszania wykonywania działalności czy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego.

Przewidziano również zmiany w funkcjonowaniu spółki z o.o. Możliwe będzie np. podejmowanie wszystkich uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym. Wprowadzone mają zostać też reguły zwrotu przez wspólników zaliczek pobranych na poczet dywidendy, w przypadku, gdy spółka osiągnie stratę albo nie osiągnie zysku w założonej wysokości.

Za uchwaleniem przygotowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pakietu ułatwień, oszczędności i przywilejów dla MŚP opowiedziało się 420 posłów, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymały się 2 osoby.

Ujęte w Pakiecie MŚP rozwiązania w przeważającej większości mają obowiązywać od 2019 r., a poszerzenie kategorii „małego podatnika” – od 2020 r.

Maciej Mischok

źródło: PAP