Każdy kto prowadzi biznes nie raz musiał mierzyć się z problemem nieopłaconych faktur. W ostatnim czasie ten problem dotyka coraz większej ilości firm. Takie wnioski płyną z najnowszego badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”.

Badanie zostało przeprowadzone przez Krajowy Rejestr Długów i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W ich ocenie Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP), mierzący poziom zatorów płatniczych w Polsce, w III kwartale 2018 r. spadł do najniższego od 3 lat poziomu i wyniósł 89,8 punktu. A im niższa wartość INP, tym mniej terminowo firmy opłacają faktury. Jeszcze w IV kwartale ub.r. wskaźnik ten wynosił 92,1 pkt, co z kolei było historycznym maksimum, patrząc od początku badania, czyli od 2009 r.

Wartość wskaźnika INP zbliża się do długoterminowej, czyli liczonej za cały okres badania, średniej równej 87,5 pkt. – Patrząc na krótkookresową perspektywę historyczną, tj. ostatnie trzy lata, sytuacja jest jeszcze bardziej pesymistyczna, ponieważ średnia ta wynosi 91,0 pkt.

Aż 26 proc. przebadanych przedsiębiorców stwierdziło, że pogorszyły się prognozy co do terminowego regulowania zobowiązań przez ich partnerów biznesowych. To o 6 proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Narastające problemy z otrzymaniem zapłaty wystąpiły szczególnie wśród małych firm, zatrudniających od 10 do 49 osób oraz tych największych mających ponad 250 pracowników.

Z badania wynika, że w III kwartale 2018 r. z 21,6 proc. do 22 proc. wzrósł średni odsetek przeterminowanych należności w portfelu polskich przedsiębiorstw. W przeliczeniu na złotówki oznacza to, że 220 zł z każdego tysiąca widniejącego na fakturze nie zostało przelane na konto sprzedawcy, mimo upływu terminu płatności

Sytuację pogarsza fakt, że blisko 10 proc. tych faktur jest przeterminowana powyżej 12 miesięcy, a takie uznawane są już w dużej mierze za nie do odzyskania.

Badanie „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” przeprowadzono od 1 do 17 października br. na reprezentatywnej grupie 661 firm. Badanie jest wykonywane co kwartał od 2009 r.

 

Judyta Ziółkowska