Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, dzięki której powstanie baza podatników VAT. Celem projektu jest dalsze uszczelnienie sytemu i wyższa ściągalność podatków od towarów i usług. Będzie również ważnym narzędziem dla podatników, którzy będą mieli możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach.

Wprowadzona nowelizacja przewiduje utworzenie jednej bazy podatników VAT. Wśród danych o firmach znajdą się m.in. ich numery kont, na które powinny być dokonywane przelewy.

Celem tego projektu – jak podkreśliło w uzasadnieniu Ministerstwo Finansów – jest dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT.

Jak wyjaśniono, proponowane zmiany przewidują połączenie w jednej bazie informacji zawartych w dwóch wykazach. Chodzi o podatników, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT oraz podatników, których rejestracja została przywrócona. Wykaz zostanie rozszerzony o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, czyli o dane dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT.

Projekt zakłada, że baza będzie prowadzona przez szefa KAS w postaci elektronicznej na stronie resortu finansów – będzie aktualizowana na bieżąco w każdy dzień roboczy, raz na dobę.

Zdaniem MF wykaz będzie stanowił bardzo ważne narzędzie dla podatników, którzy będą mieli możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach, a więc informacji przede wszystkim o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień dla celów VAT w okresie wskazanym w projekcie.

 

Maciej Mischok