Pod względem wielkości produktu krajowego brutto w 2018 roku Polska wyprzedziła Szwecję i Argentynę. Dzięki temu awansowała w rankingu największych gospodarek świata na 22. miejsce, a w klasyfikacji Unii Europejskiej na 7. pozycję. 

PKB Polski zwiększył się w ubiegłym roku realnie o 5,1 proc. Ja wynika z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego na koniec 2018 r wynosiło 586 mld dolarów. Dynamiczny wzrost gospodarczy sprawił, że Polska wyprzedziła w rankingu największych gospodarek świata wolniej rosnącą Szwecję (+2,3 proc.) i pogrążoną w recesji Argentynę (-2,5 proc.).

Duży wpływ na taką sytuację miały kursy walut. W 2018 roku złoty regularnie umacniał się względem dolara. Tymczasem korona szwedzka nieznacznie osłabiła się do amerykańskiej waluty. Spadek Argentyny w rankingu wynikał nie tylko z ujemnego PKB, ale również załamania miejscowej polityki monetarnej.

W efekcie Polska awansowała w rankingu największych gospodarek świata na 22. miejsce, a w unijnym na 7. Prognozy na kolejne lata są optymistyczne. Polska ma zyskać po jednej pozycji w obu zestawieniach. W 2020 r. powinniśmy przeskoczyć Tajwan i znaleźć się tuż za czołową dwudziestką świata. Awans w rankingu UE może nam dać opuszczenie wspólnoty przez Wielką Brytanię.

Prognoza MFW sięga do 2024 r. W tedy nasza gospodarka ma być o krok od wyprzedzenia Szwajcarii. Można zatem domniemywać, że według obecnego stanu wiedzy Funduszu, Polska awansuje do grona 20. największych gospodarek świata w 2025 r.

Szacunki te są jednak obciążone bardzo niepewną prognozą dot. kursów walutowych. Dlatego MFW aktualizuje swój raport co pół roku. Jednak pozycjonowanie gospodarek pod względem PKB nie oddaje w pełni potencjału danego kraju. W tym wypadku dużo bardziej miarodajny jest wskaźnik PKB per capita, który lepiej oddaje zamożność społeczeństwa. Pokazuje on realną siłę nabywczą z uwzględnieniem poziomu cen w gospodarce.

W tej kategorii Polska zajmuje 48 pozycję na świecie. Na koniec 2024 r. mają to być miejsce 45. Tymczasem Szwecja plasuje się znacznie wyżej na miejscu 15. W 2018 r. PKB per capita wynosiło w skandynawskim kraju niemal 54 tys. dol. Tymczasem w Polsce nieco ponad 15 tys. dol.

 

Sylwia Rajm