Od 29 czerwca obowiązuje nowy wzór świadectwa. Nie znajdziemy w nim imion rodziców pracownika. W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie MRPiPS w sprawie świadectwa pracy. Zmiana w prawie nastąpiła 4 maja.

Opublikowanie w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. jest formalnym zatwierdzeniem zmian we wzorze świadectwa pracy. Pracodawcy nie mogą żądać w procesie rekrutacji od kandydatów imion ich rodziców. Również od swoich pracowników nie mogą zbierać takich danych osobowych. Stąd w świadectwie pracy już od 4 maja 2019 roku nie mogły być wpisywane imiona rodziców pracownika. Teraz pojawił się formalny wzór nowego świadectwa pracy – bez miejsc na imiona rodziców pracownika.

Zmiana ta wynika z uchwalenia przez Sejm w lutym br. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w zakresie danych osobowych, które pracodawca może pozyskiwać od pracownika oraz od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Stąd potrzeba nowelizacji poprzedniego rozporządzenia MRPiPS z 30 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1289).

 

Magda Klich-Bąk