Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) możesz założyć na dwa sposoby: tradycyjnie, w formie aktu notarialnego, albo przez internet, na portalu prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Błędy dokonane podczas rejestracji mogą skutkować utratą czasu i pieniędzy, a dla nowo powstających firm to bardzo cenne zasoby. Na co w szczególności zwrócić uwagę?

Literówki

W wyniku nawet drobnego błędu (np. pomyłki w numerze PESEL), KRS odrzuci wniosek. O ile można się postarać o zwrot wpłaty za wpis do MSiG, to za wpis do KRS środków nie da się odzyskać. – Sądy stoją na stanowisku, że opłata należy się za rozpatrzenie wniosku. Warto jednak pamiętać, że po odrzuceniu pierwszego wniosku o wpis do KRS, przy kolejnym można złożyć prośbę o zaliczenie wcześniejszej opłaty na poczet nowego wniosku.

Niedotrzymanie terminu złożenia wniosku

Na złożenie wniosku o wpis do KRS ustawodawca wyznaczył 7 dni od momentu spisania umowy spółki (jeżeli umowa była zawarta przez internet) albo 6 miesięcy (jeżeli umowa jest w formie aktu notarialnego). Przekroczenie tych terminów skutkuje odrzuceniem wniosku. Wpłacone pieniądze przepadają, a całą procedurę należy zacząć od początku.

Wybranie błędnej nazwy dla spółki

Pomimo powszechnego przekonania, że można wybrać dowolną nazwę dla swojej firmy, istnieją pewne obostrzenia. Przykładowo, w nazwie nie można używać słów takich jak „bank” lub „towarzystwo ubezpieczeniowe”, jeżeli nie są spełnione dodatkowe wymogi dotyczące ich wykorzystania. Ponadto w nazwie nie można używać form prawnych prowadzonej działalności, czyli np. nie można nazwać firmy: „Agencja Reklamowa spółka cywilna”.

Brak dokumentów i załączników

Minimum wymaganych dokumentów przy rejestracji spółki to umowa spółki oraz lista wspólników. – Czasami tych dokumentów może być więcej, wszystko zależy od konkretnej spółki.

Złożenie wniosku do niewłaściwego Sądu Rejestrowego

Właściwy Sąd Rejestrowy to ten, który obejmuje zasięgiem działania adres, pod którym znajduje się siedziba spółki. Bywają sytuacje, kiedy wspólnicy błędnie składają wnioski – np. do sądu wybranego ze względu na adres ich zameldowania.