Prawie każdy marzy o założeniu własnego biznesu. Pomysłów nie brakuje, tylko skąd wziąć pieniądze na start? Możliwości pozyskania finansowania dla młodej firmy ciągle przybywa. W roku 2019 nie zabraknie programów oraz inicjatyw, które skierowane są do początkujących przedsiębiorców szukających finansowego zastrzyku na start. Od bezzwrotnych dotacji przez atrakcyjne pożyczki aż po akceleratory, fundusze VC czy rządowe programy dla start-upów.

 

Najbardziej powszechną formą wsparcia młodego biznesu są bezzwrotne dotacje z urzędu pracy. Jej wysokość jest uzależniona wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Kwota wsparcia wyliczana jest jako 6-krotność tego wskaźnika. W roku 2018 bezrobotny mógł się maksymalnie ubiegać o kwotę 25 629,06 zł. O bezzwrotną dotację mogły starać się osoby bezrobotne, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej oraz nie korzystały z innej formy wsparcia.

 

Ponad to od kilku lat Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizują program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Inicjatywa przeznaczona jest dla studentów, absolwentów oraz bezrobotnych. Pozwala na uzyskanie atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki. Od 1 grudnia 2018 r. maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 91 604,00 zł, zaś na utworzenie miejsca pracy 27 481,20 zł. Pieniądze pożyczane są młodej firmie na maksymalnie 7 lat. Zastrzyk gotówki oprocentowany jest na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP a więc obecnie 0,44% w skali roku. W najbliższym czasie BGK planuje uruchomić kolejny przetarg na wybór pośrednika finansowego, który będzie udzielał pożyczek w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

 

Kolejnym rozwiązaniem dla młodej firmy są platformy startowe przygotowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Mogą z nich skorzystać osoby chcące otworzyć firmę w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim. Organizatorzy podkreślają, że na początku młody pomysłodawca nie może liczyć na pieniądze, ale pomoc, mentoring i wsparcie, którego efektem będzie spójny biznesowy plan. Po etapie inkubacji najlepsze projekty mają szansę pozyskać nawet 800 tys. dotacji na rozwój projektu.

 

Warta uwagi jest również inicjatywa Scale Up.  To jeden z programów towarzyszących programowi Start In Poland, którego celem jest wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć. W ramach szerokiego programu akceleracyjnego startupy mogą pozyskać finansowanie sięgające 250 tys. zł. Oprócz pieniędzy polscy innowatorzy zyskują także dostęp do nowoczesnej infrastruktury oraz eksperckie wsparcie mentorów i praktyków. Weryfikacją pomysłów, przyznawaniem środków oraz pracą z pomysłodawcami zajmują się inkubatory wyłonione konkursach. To one wspólnie ze spółkami Skarbu Państwa, funduszami venture capital/seed przeprowadzają młodych pomysłodawców przez drogę od pomysłu do finalnego produktu z szansami na rynkowy sukces. Informacji o naborach w ramach drugiej edycji ScaleUp pomysłodawcy mogą szukać na stronach inkubatorów: ScaleUp MITEF Poland, Pilot Maker, Space3ac, Startup Spark, KPT ScaleUp, HugeThing, Gammarebels, Impact Poland, AIP IndustryLab, FundingBox.

 

Platformy Startowe to atrakcyjna forma wsparcia dla start-upów, ale nie jedyna. Polski Fundusz Rozwoju przygotował kilka innych inicjatyw. Należą do nich PFR Biznest FIZ. W ramach tego programu zastrzyk gotówki mogą pozyskać firmy na wczesnym etapie rozwoju. Finansowanie udzielane jest poprzez pośredników finansowych (fundusze koinwestycyjne), współpracujących i koinwestujących z Aniołami Biznesu. PFR Starter FIZ skierowany do start-upów znajdujących się na najwcześniejszym etapie rozwoju. Finansowego wsparcia udzielają wybrane przez PFR podmioty. Pojedyncza kwota inwestycji w start-up może wynieść od 1 do 3 mln zł łącznie z wkładem prywatnym. PFR Otwarte Innowacje FIZ  jest z kolei skierowany do spółek realizujących projekty w formule otwartych innowacji. Pozyskany kapitał może być przeznaczony na potrzeby m.in. uzyskania certyfikacji wyników prac B+R, budowy wersji demonstracyjnej lub prototypu, kontynuacji prac B+R celem ich wdrożenia oraz akceleracji już ukończonych/pozyskanych prac B+R. Czwartym programem PFR skierowanym do startupów jest Fundusz PFR KOFFI FIZ. Ta inicjatywa przeznaczona jest dla podmiotów na etapie wzrostu i ekspansji o dużym potencjale rynkowym. Środki na rozwój przekazują wyłonieni przez PFR pośrednicy, którzy dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom dostarczają spółkom tzw. smart money, zwiększając znacząco ich szanse na komercyjny sukces.

 

Oczywiście jak zawsze poczatkujący przedsiębiorca może zgłosić się ze swoim pomysłem do Anioła Biznesu. Są to przedsiębiorcy, którzy inwestują w małe i średnie przedsiębiorstwa na etapie ich powstawania bądź we wczesnej fazie rozwoju. Dbając o dyskrecję i anonimowość stają się współwłaścicielami firm w zamian za wniesiony do nich kapitał. Przedsięwzięcia, w które inwestują muszą się charakteryzować dużym potencjałem wzrostu.

 

Niezmiennie na rynku finansowania star-tupów dostępna jest oferta prywatnych funduszy, które w zamian za udziały w spółce decydują się ją zasilić kapitałem na rozwój. Mają one bardzo różne profile działalności, przedziały inwestowanych środków oraz branże, którymi się interesują.

 

Sylwia Rajm

Żródło:mambiznes.pl