Od września wchodzą w życie nowe przepisy. Przedsiębiorcy będą musieli odebrać fakturę od razu po zakupie towaru.  Wprowadzenie zmian ma na celu dodatkowe uszczelnienie systemu podatkowego od towarów i usług.

Obecnie przedsiębiorcy mogą odebrać fakturę w terminie do trzech miesięcy od zrobienia zakupów. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 września i zostaną wprowadzone na mocy ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Powszechna jest praktyka odbierania po zakupie jedynie paragonu. Przedsiębiorcy dopiero  po pewnym czasie zgłaszają się do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury. Ministerstwo Finansów wprowadzenie zmian argumentuje nielegalnym procederem, który polegał na gromadzeniu cudzych paragonów.

Zdaniem ministerstwa niektórzy właściciele firm zbierają paragony za zakupy dokonane przez inne osoby, przez co zawyżają swoje koszty podatkowe i zaniżają podatek dochodowy. Resort podaje, że takie działania powodują straty dla budżetu państwa w wysokości ok. 1,5 mld zł rocznie.

Nowelizacja zobowiązuje przedsiębiorcę do odebrania faktury bezpośrednio po dokonaniu zakupu. Ustawodawca dopuszcza tylko jedną sytuację, w której będzie można ją uzyskać w późniejszym terminie. Będzie to możliwe jeśli na paragonie będzie znajdował się numer NIP kupującego, na podstawie którego będzie można wystawić fakturę. Sam paragon z NIP-em nie będzie dowodem księgowym, który uprawnia do odliczenia podatku VAT.

Jeśli sprzedawca nie zastosuje się do nowych przepisów i wystawi fakturę na podstawie zwykłego paragonu, poniesie karę. Według nowelizacji będzie on wynosiła 100 proc. kwoty podatku VAT wykazanej na wystawionej niezgodnie z prawem fakturze. Również przedsiębiorca, który uwzględni w ewidencji nieprawidłową fakturę zostanie obciążony dodatkowym zobowiązaniem w wysokości 100 proc. podatku VAT.

 

Judyta Ziółkowska