Podatek PCC od kilkunastu lat się nie zmienia i wynosi 2 procent.  Należy go zapłacić w momencie, gdy kupujemy samochód od podmiotów nie będących podatnikami VAT. Kupujący jest zobowiązany do wyliczenia odpowiedniej kwoty oraz wpłacenie jej na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

Kiedy nie trzeba płacić PCC po zakupie samochodu?

Zwolnienie od zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych po zakupie samochodu przysługuje, kiedy wartość rynkowa zakupionego pojazdu nie przekracza 1000 złotych, albo został kupiony na własny użytek przez osobę niepełnosprawną. Obowiązek ten nie powstaje także, kiedy samochód został nabyty w salonie lub osoby, która prowadzi działalność gospodarczą. Dodatkowo podatek PCC nie obowiązuje, po zakupie samochodu za granicą – w tym przypadku kupujący zobowiązany jest do zapłaty akcyzy. Podatku nie zapłaci również osoba, która nabyła samochód bezpośrednio z komisu, który był właścicielem samochodu. W przypadku kiedy komis jest jedynie pośrednikiem między dwiema osobami fizycznymi podatek należy zapłacić.

W jakim terminie należy zapłacić podatek od kupna samochodu?

Nabywca samochodu ma 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży samochodu na złożenie deklaracji PCC-3 do Urzędu Skarbowego. W przypadku, kiedy nabyty samochód ma współwłaściciela należy złożyć  deklarację PCC-3/A. Dokument złożyć można osobiście, drogą pocztową lub wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu. W deklaracji należy wpisać wyliczoną kwotę podatku.

Co grozi za niedopełnienie formalności?

W przypadku nie wywiązania się w z obowiązku złożenia deklaracji PCC, kupujący może być zagrożony odpowiedzialnością karną. W zależności od wysokości kwoty podatku może mu grozić odpowiedzialność karna za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. W przypadku nieterminowego złożenia deklaracji, warto dołączyć do niej tzw. czynny żal.