W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy, która zmniejszy obowiązki biurokratyczne. Przewiduje ona blisko 50 uproszczeń, których celem jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. To kolejna – po pakiecie 100 zmian dla firm oraz Konstytucji Biznesu – propozycja, która ma pobudzić potencjał przedsiębiorców.

Zarówno założenie firmy jak i jej prowadzenie stanowi w naszym kraju nie lada wyzwanie. Proponowany pakiet zmian stanowi realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która podkreśla wartość rozwoju przedsiębiorczości i wspierania przedsiębiorców, w szczególności z kategorii MŚP. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu: „(…) projekt zakłada wprowadzenie regulacji skierowanych na redukcję obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców, rozszerzenie już obowiązujących uprawnień na szerszą kategorię podmiotów, dokonuje wyjaśnienia ujawnionych wątpliwości interpretacyjnych związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej oraz wprowadza zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców i narzędzia minimalizujące ryzyko związane z obciążeniami podatkowymi oraz prowadzeniem kontaktów biznesowych z kontrahentami, którzy okazali się nierzetelni”.

Rządowy projekt zakłada, że odciążenie przedsiębiorców z wypełniania licznych obowiązków biurokratycznych oraz stworzenie im lepszych warunków do prowadzenia działalności zachęci ich do podejmowania inicjatyw rozwijających ich biznes. Dzięki temu nie tylko pojawią się nowe miejsca pracy, ale jednocześnie rozwinie się sektor MŚP, który jest kluczowy dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski.

Jedną z ciekawszych zmian, jest propozycja likwidacji obowiązku identyfikacji przedsiębiorców i osób w obrocie prawnym za pomocą pieczątki firmowej. Ustawodawca słusznie zakłada, że składanie oświadczeń w formie papierowej, któremu towarzyszy wymóg formalny stosowania pieczątki, stoi w sprzeczności z nowoczesnym, elektronicznym obrotem prawnym i gospodarczym.

Obecnie nawet w przypadku dokumentów w postaci papierowej zastosowanie pieczątki nie gwarantuje wiarygodności dokumentu. Obowiązek ten powoduje natomiast potencjalne ryzyko nieuzasadnionego przedłużania procedur, a w skrajnych sytuacjach wręcz odmowy załatwienia sprawy, przyjęcia dokumentu, odmowy przyznania uprawnienia.

Przyśpieszenie procedur i zmniejszenie barier biurokratycznych jest odpowiedzią na liczne postulaty środowisk biznesowych. W ich ocenie zbyt skomplikowane formalności oraz czas procedowania spraw w urzędach skutecznie hamują potencjał gospodarczy Polaków.

Maciej Mischok