Bank Millennium podał w komunikacie, że podpisał z SG Financial Services Holdings, spółką zależną Société Générale, umowę nabycia 99,787 proc. akcji Euro Banku za cenę 1,8 mld zł. Transakcja zostanie zamknięta w drugim kwartale 2019 r., po czym nastąpi fuzja prawna obu banków. – Jestem przekonany, że transakcja znacząco zwiększy zysk i skalę działania Banku Millennium oraz sprawi, że staniemy się wiodącym kredytodawcą zaspokajającym potrzeby pożyczkowe Polaków. Istotny jest również fakt, że Bank zrealizuje tę transakcję bez podwyższania kapitału własnego. – komentuje Fernando Bicho, Wiceprezes Zarządu Banku Millennium.

Kredyty walutowe w Euro Banku

Bank Millennium przejmie Euro Bank razem z portfelem kredytów frankowych. Po zamknięciu transakcji zostanie jednak zawarta dodatkowa umowa zwalniająca Millennium z odpowiedzialności i gwarancji dotyczących portfela w CHF. Do sfinalizowania umowy konieczne będzie jeszcze uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego, a także zawiadomienie przez Banco Comercial Português (będącego akcjonariuszem większościowym Banku Millennium) Europejskiego Banku Centralnego. Zgodnie z planem transakcja zostanie zamknięta w drugim kwartale 2019 r. po czym nastąpi fuzja prawna obu banków. Połączenie operacyjne Banku Millennium i Euro Banku planowane jest na czwarty kwartał 2019 r.

Co fuzja Banku Millennium i Euro Banku oznacza dla klientów?

Do tego czasu dla klientów Euro Banku nic się nie zmieni. Nadal będą mogli korzystać z produktów i usług na dotychczasowych warunkach. Dopiero fuzja operacyjna będzie oznaczała ujednolicenie systemów informatycznych i oferty produktowej. Wówczas klientom banku przejmowanego zostanie udostępniony system bankowości internetowej i mobilnej banku przejmującego. Oznacza to, że klienci Euro Banku zyskają dostęp do nowych usług, na przykład do Blika czy Apple Pay  Na koniec pierwszego półrocza Bank Millennium obsługiwał 2,3 mln klientów, a Euro Bank 1,5 mln. Pierwszy z banków miał 359 placówek na terenie kraju a drugi 250. Gdyby dziś doszło do fuzji, połączony bank dysponowałby siecią 609 oddziałów, co pod tym względem zapewniałoby mu trzecią pozycję na rynku (za PKO BP i Pekao). Na koniec II kwartału 2018 r. Bank Millennium zatrudniał pracowników na 5,5 tys. etatach, a Euro Bank na 2,7 tys. Łącznie jest to 8,2 tys., co pod tym względem stawia połączony bank na czwartej pozycji na rynku (za PKO BP, Pekao i BZ WBK). Każda fuzja oznacza jednak konieczność optymalizacji sieci sprzedaży i zatrudniania. Wówczas zamykane są znajdujące się obok siebie placówki i dochodzi do łączenia struktur wewnątrz banku.

Tomasz Boboń

żródło: Bankier.pl