Home2020-01-03T08:19:01+01:00

KSIĘGOWOŚĆ

Twoja firma potrzebuje profesjonalnego prowadzenia księgowości? Szukasz partnera, który będzie wsparciem dla prowadzonego przez Ciebie biznesu? Biuro Rachunkowe w Centrum Wspierania Polskiego Biznesu jest odpowiedzią na Twoje potrzeby.

Świadczymy pełny zakres usług w ramach księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej. Rozliczamy firmy o różnych formach działalności, dopasowując indywidualne rozwiązania oraz budując najbardziej efektywny model współpracy. Obsługujemy również firmy rozliczające się przy pomocy uproszczonych metod księgowości: książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa. Prowadzimy pełną obsługę rozliczeń VAT. To my dopasujemy się do Twojej firmy.

Współpracę rozpoczynamy od analizy prowadzonej działalności oraz formy opodatkowania wybranej przez klienta. Wypracujemy dogodną formę kontaktu. Dzięki temu informacje kluczowe dla prowadzenia przez Ciebie działalności będą docierały bez opóźnień.

Centrum Wspierania Polskiego Biznesu to zespół tworzący przyjazną atmosferę, która korzystnie wpłynie na prowadzoną przez Ciebie działalność. Ale kiedy Ty inwestujesz w rozwój swojej firmy – my stale inwestujemy w rozwój naszej kadry księgowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie przygotowywać dla naszych partnerów rozwiązania, które pozwolą im stać się jeszcze bardziej konkurencyjnymi.

Oferujemy:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości;
 • Prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych;
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach KPiR;
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT;
 • Kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (miesięcznych oraz rocznych);
 • Tworzenie sprawozdań statystycznych GUS;
 • Rachunki przepływów pieniężnych;
 • Przygotowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego;
 • Analizy centrów kosztowych;
 • Budżety;
 • Wnioski kredytowe;
 • Tworzenie projektów zakładowych planów kont;
 • Rozliczanie opłat za usługi;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Sprawozdawczość PFRON;
 • Ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także wyposażenia;
 • Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu obiegu dokumentów;
 • Doradztwo w zakresie wdrożenia polityki rachunkowości;
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości;
 • Prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych;
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach KPiR;
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT;
 • Kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (miesięcznych oraz rocznych);
 • Tworzenie sprawozdań statystycznych GUS;
 • Rachunki przepływów pieniężnych;
 • Przygotowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego;
 • Analizy centrów kosztowych;
 • Budżety;
 • Wnioski kredytowe;
 • Tworzenie projektów zakładowych planów kont;
 • Rozliczanie opłat za usługi;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Sprawozdawczość PFRON;
 • Ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także wyposażenia;
 • Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu obiegu dokumentów;
 • Doradztwo w zakresie wdrożenia polityki rachunkowości;

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Misją naszego Centrum jest obudzenie ducha przedsiębiorczości w naszym kraju. Mamy potencjał, który trzeba po prostu uwolnić. Bo prawdziwy rozwój trzeba budować oddolnie, dzięki przedsiębiorczości zwykłych Polaków.

Dlatego w Centrum Wspierania Polskiego Biznesu stworzyliśmy specjalną komórkę, której celem jest pomoc założeniu własnej firmy. Masz pomysł na biznes? My pomożemy go zrealizować.

Wiemy, że rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności nie jest łatwe. Wizja załatwiania zawiłych formalności często podcina skrzydła przyszłemu przedsiębiorcy i powoduje rezygnację z wcielenia planów w życie.

Dlatego nasz doświadczony zespół pomoże Ci bezpiecznie postawić pierwsze kroki we własnej firmie. Przeprowadzimy dla  Ciebie analizę profilu działalności w oparciu o zapotrzebowanie rynku. Pomożemy dostosować formy rozliczeń podatkowych do rodzaju prowadzonej działalności. Doradzimy w kwestii poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania Twojego pomysłu.

Oferujemy również kompleksowe doradztwo w kwestiach prawnych i organizacyjnych, jak również przeprowadzamy wszelkie czynności związane z przygotowaniem koniecznej dokumentacji oraz przekazaniem jej odpowiednim instytucjom.

Po prostu pozwalamy Ci skupić się na tym co najważniejsze, czyli na realizacji pomysłów i rozwoju.

 

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Misją naszego Centrum jest obudzenie ducha przedsiębiorczości w naszym kraju. Mamy potencjał, który trzeba po prostu uwolnić. Bo prawdziwy rozwój trzeba budować oddolnie, dzięki przedsiębiorczości zwykłych Polaków.

Dlatego w Centrum Wspierania Polskiego Biznesu stworzyliśmy specjalną komórkę, której celem jest pomoc założeniu własnej firmy. Masz pomysł na biznes? My pomożemy go zrealizować.

Wiemy, że rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności nie jest łatwe. Wizja załatwiania zawiłych formalności często podcina skrzydła przyszłemu przedsiębiorcy i powoduje rezygnację z wcielenia planów w życie.

Dlatego nasz doświadczony zespół pomoże Ci bezpiecznie postawić pierwsze kroki we własnej firmie. Przeprowadzimy dla  Ciebie analizę profilu działalności w oparciu o zapotrzebowanie rynku. Pomożemy dostosować formy rozliczeń podatkowych do rodzaju prowadzonej działalności. Doradzimy w kwestii poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania Twojego pomysłu.

Oferujemy również kompleksowe doradztwo w kwestiach prawnych i organizacyjnych, jak również przeprowadzamy wszelkie czynności związane z przygotowaniem koniecznej dokumentacji oraz przekazaniem jej odpowiednim instytucjom.

Po prostu pozwalamy Ci skupić się na tym co najważniejsze, czyli na realizacji pomysłów i rozwoju.

KADRY I PŁACE

Zatrudnianie i rozliczanie Twoich pracowników nie jest łatwym zadaniem. Wymaga dużej staranności oraz działania zgodnego z krajowymi i międzynarodowymi wymogami prawnymi. Dochodzą do tego również kwestie związane z ochroną danych osobowych.

Dlatego profesjonalnie prowadzony, doświadczony dział kadr i płac to duża dogodność zarówno dla Ciebie, jak i Twoich pracowników. Jeśli zdecydujesz się powierzyć nam tę kwestię, nie ograniczymy się wyłącznie do naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji do ZUS.

W ramach naszych usług przeprowadzimy analizę posiadanej dokumentacji kadrowej w oparciu o aktualne przepisy kadrowo-płacowe. Doradzimy najbardziej korzystne formy zatrudnienia pracowników. Zapewnimy pełną obsługę kontaktów z ZUS w kwestiach deklaracji, kontroli i rozliczeń.

Ponadto przygotowujemy szkolenia BHP oraz organizujemy system szkoleń podnoszący poziom kompetencji Twoich pracowników. Rozwój kadry zawsze przekłada się na rozwój przedsiębiorstwa.

Współpraca z nami odciąży administracyjne Twoją działalność, a nasz doświadczony zespół pomoże Ci nawet w najbardziej złożonych kwestiach.

Oferujemy:

 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników;
 • Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego;
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem;
 • Prowadzenie akt osobowych;
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych;
 • Obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych;
 • Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS;
 • Przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego;
 • Dokonywanie stosownych przelewów w imieniu Klienta na podstawie udzielonego upoważnienia;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa;
 • Sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych;
 • Przeglądy typu compliance;
 • Pomoc w trakcie audytów;
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy;
 • Sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy;
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego;
 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników;
 • Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego;
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem;
 • Prowadzenie akt osobowych;
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych;
 • Obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych;
 • Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS;
 • Przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego;
 • Dokonywanie stosownych przelewów w imieniu Klienta na podstawie udzielonego upoważnienia;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa;
 • Sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych;
 • Przeglądy typu compliance;
 • Pomoc w trakcie audytów;
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy;
 • Sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy;
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego;

FINANSOWANIE DLA FIRM

Twoja firma przeżywa trudności finansowe? A może poszukujesz dodatkowych środków na nowe inwestycje? W Centrum Wspierania Polskiego Biznesu oferujemy wsparcie w zakresie finansowania bieżącej działalności gospodarczej. Pomagamy w przeprowadzeniu restrukturyzacji Twojego przedsiębiorstwa. Ułatwiamy zdobycie środków na inwestycje i rozwój. W naszej ofercie znajdują się kredyty obrotowe, inwestycyjne, gotówkowe dla firm, jak również deweloperskie.

Jeśli zdecydujesz się na naszą pomoc rozpoczniemy współpracę od profesjonalnej analizy sytuacji finansowej Twojej firmy. Bez tego nie jesteśmy w stanie zaproponować realnej pomocy. Tylko dostosowanie instrumentów finansowych do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa pozwoli na osiągnięcie celów, które wspólnie ustalimy.

Jednak czasami zapewnienie dodatkowego finansowania nie stanowi rozwiązania problemu. Dlatego świadczymy także profesjonalną pomoc w zakresie restrukturyzacji Twojej firmy. Pomagamy wdrożyć rozwiązania, które mają zwiększyć wydajność oraz funkcjonalność przedsiębiorstwa. Nie boimy się rozwiązywać problemów finansowych przy pomocy alternatywnych rozwiązań. Zawsze naszym głównym celem jest doprowadzenie do zapewnienia płynności finansowania, które pozwoli Twojej firmie znów funkcjonować samodzielnie.

Zapewniamy również ścisłą współpracę z kancelariami prawnymi i notarialnymi w celu zabezpieczenia interesu Twojego przedsiębiorstwa.

UBEZPIECZENIA

Nie chcesz martwić się o siebie i najbliższych? O wasze życie, zdrowie, dom czy samochód? Chcesz, ze spokojem myśleć o swojej firmie?

Jeśli tak, to koniecznie musisz porozmawiać z naszym ekspertem do spraw ubezpieczeń.

Dobre ubezpieczenie gwarantuje bezpieczeństwo i spokój. Warto porozmawiać o tym z osobą, która nie akceptuje kompromisów i zawsze znajduje rozwiązanie, które pozwoli Ci spać spokojnie.


Nie odkładaj spraw bezpieczeństwa na później. Zadzwoń do nas już dziś. 

Nasz zespół wyróżnia

 • Wieloletnie doświadczenie

 • Indywidualne podejście do klienta

 • Zatrudnianie personelu o najwyższych kwalifikacjach

 • Inwestowanie w nowoczesne technologie informatyczne pozwalające zapewnić poprawność i poufność dokumentów z dostępem do danych przez 24 godz./dobę, czy też kompleksowość oferowanych usług.

 • Tomasz Boboń
  Tomasz Boboń
 • Dorota Duda
  Dorota Duda
 • Magdalena Klich – Bąk
  Magdalena Klich – Bąk
 • Maria Krzempek
  Maria Krzempek
 • Daria Kurant
  Daria Kurant
 • Maciej Mischok
  Maciej Mischok
 • Sylwia Rajm
  Sylwia Rajm
 • Marta Stępel
  Marta Stępel
 • Sebastian Surmacz
  Sebastian Surmacz
 • Sonia Wielgosz
  Sonia Wielgosz
 • Małgorzata Wiśniewska
  Małgorzata Wiśniewska
 • Klaudia Wołek
  Klaudia Wołek
 • Judyta Ziółkowska
  Judyta Ziółkowska

Zapytaj nas o ofertę!


Copyright 2018 © CWPB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wdrożenie projektu BROKOM.NET kompleksowa obsługa IT

TAGI: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus non aliquam justo. Morbi lobortis dui nec purus ullamcorper pharetra